Algemene voorwaarden

V1.1 – Laatste aanpassing 15/10/2021

Onze diensten dienen met 21% BTW belast te worden, uitgezonderd de medische diensten waar btw-vrijstelling van toepassing is.

Facturering vindt plaats per maand, op basis van werkelijk bestede uren en specificatie daarvan. Hierdoor heeft de klant goed zicht op de kostenontwikkeling. Mocht blijken dat de bestede tijd de geschatte tijd gaat overschrijden, dan zullen wij hierover vroegtijdig met de klant overleggen. Als de werkelijk bestede tijd lager uitvalt dan de gemaakte schatting, zijn de doorbelaste kosten ook lager.

Facturen dienen binnen de 30 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betalingen wordt een rentevoet van 8% op jaarbasis aangerekend.

Indien het door omstandigheden toch niet mogelijk is om de geplande begeleiding te laten plaatsvinden kan deze geannuleerd worden. In geval van annulatie dient u met de volgende financiële implicaties rekening te houden: Indien een begeleiding meer dan één maand voor aanvang wordt geannuleerd zullen er geen kosten worden aangerekend; Annulatie tot één week voor de startdatum van de begeleiding: administratiekosten van 50% per geannuleerd begeleidingsmoment; Annulatie minder dan twee dagen voor de startdatum: het volledige bedrag van de begeleiding;

Gelieve een annulatie schriftelijk te melden op het volgend emailadres: info@peaklevel.be